Førebyggingsprosjektet for barn og unge i Sund kommune

Sund kommune har eit prosjekt der ein skal satse på det førebyggjande arbeidet for barn og unge i kommunen.

Dei overordna måla for prosjektet er at ein skal:

 • bli ein føregangskommune i dette arbeidet
 • gje rett hjelp til rett tid
 • auka kompetansen
 • ha meir direkte kontakt med brukarane
 • skapa handlingsrom for dei som jobbar med dette
 • heva kvaliteten på arbeidet ein gjer

Førebyggingsprosjektet er eit program som er inndelt i  fem delprosjekt:

 • Tidleg intervensjon
 • Foreldrerettleiing med ICDP som metode
 • Informasjon og rettleiing - Samordningsteamet (SOT)
 • Fritid og kultur
 • Førebyggjande barnevern

Meir informasjon om dei ulike delprosjekta finn du til høgre i bilete under akutelle linkar.

Informasjon om førebyggjande arbeid i perioden frå born til ungdom
Frå barn til ungdom
Sist endra 21.03.2012
Kontakt
Mobil :
95018187
E-post :
solvi.f.bjoroy@sund.kommune.no
Bunnhjørne
Aktuellt
padlock