Brdsmule

Kommunedelplan Skogsskiftet

Kommunestyret har i møte 08.februar 2011, vedteke kommunedelplan  for Skogsskiftet.

Vedtaket er gjort i medhald av plan og bygningslova (1985) § 20-5. Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.

Planen består av plankart og planskildring med føresegner og retningsliner.  Plankart og føresegner har rettsverknad i samsvar med plan og bygningslova § 20-6 og skal leggast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i planområdet.

Sist endra 20.05.2011
Aktuelt
Aktuelle linkar (1)
padlock