Kommunevåpen for Sund kommune

Sund kommune fekk 22. juli 1988 fastsett i statsråd:
"Vedtak av Sund kommunestyre 23. mars 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent".

Sund kommunes våpen skal vera : På sølv grunn ei blå fyrlykt.

Sund kommunes flagg skal vera: På kvit grunn ei blå fyrlykt.

Meir informasjon om kommunevåpenet til Sund finn du til høgre i bilete under aktuelle linkar.

Sist endra 06.05.2011
Aktuellt
padlock