Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt tilsynsorgan for den kommunale forvaltninga., som m.a. skal sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.

Utvalet har 5 medlemer som vert valde av kommunestyret.  Kommunen kjøper p.t. sekretariattenester hos Hordaland fylkeskommune.

Innkallingar og møteprotokollar vert lagt ut her etterkvart som det er nye møter.

Sist endra 28.03.2014
Kontakt
Telefon :
56 32 75 00
E-post :
postmottak@sund.kommune.no
Bunnhjørne
Aktuellt
Aktuelle linkar (1)
padlock