Ledige stillingar i Sund kommune

Her finn du ledige stillingar som for tida er utlyst i Sund kommune.
Vi oppmodar alle søkjarar til å bruke vårt
elektroniske søknadsskjema.

Sund kommune er ein moderne og innovativ kommune sør på Sotra, berre 25 minuttar frå Bergen.

Det er ein kommune i vekst og nærmar seg 6700 innbyggjarar. Kommunen opplever auka etterspurnad etter bustader og næringsareal. Kystkulturen er rik og saman med Periferifestivalen med å setje sitt preg på kommunen. Administrasjonsmålet er nynorsk.

Sund kommune sin visjon er: Vi finn løysingar i lag, med kjerneverdiar; Tilgjengeleg, raus, kompetent og løysingsfokusert.

Administrasjonsmålet er nynorsk.

 

Kommunen har rikelege naturområde både til turliv og sjøliv. Det er ein kommune med gode grender.

Vi har 5 barneskular, 5 kommunale barnehagar og 1 privat barnehage.
 

Sist endra 27.03.2014
Ledig stilling
padlock