Kart og geodataforvaltning

Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen. Kartverket dekker Noreg sitt behov for geografisk informasjon og offentleg eigedomsinformasjon.

Kartverket ivaretar viktige koordineringsoppgaver relatert til samordning av- og tilrettelegging for arbeidet med plan-, areal-, miljø- og samfunnsinformasjon, både nasjonalt og ute i fylkene.

Sund kommune er part i det landsomfattande samarbeidet - Noreg Digitalt. Gjennom dette samarbeidet har kommunen tilgang til hovudsakeg all kartdata.

Kommunen er samtundes part i Geovekst. Det er eit forpliktande samarbeid om etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av de mest detaljerte kartdata og ortofoto. Samarbeidet startet i 1992.

Geovekst skal sørge for at geografisk informasjon vert samla inn berre ein gong, etter felles standard, ajourhaldast ein stad og brukast av mange. Samfinansieringa gjer meir kartdata for pengane. Ei viktig oppgave for Geovekst er å gjere tilgjengelig dataene for alle brukarar etter ein felles standard.

Norge digitalt er eit breidt samarbeid mellom virksomheiter som har ansvar for å skaffe fram stadfesta informasjon og/eller som er store brukarar av slik informasjon. Norge digitalt-samarbeidet har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30, "Norge digitalt - et felles fundament for verdiskaping".

Geovekst-partene er:

  • V - Statens vegvesen
  • E - Energiforsyningen
  • K - Kommunene
  • S - Statens kartverk
  • T - Telenor, Landbruket

Kommunen har ansvar for forvaltning av kartdata saman med Geovekst og Noreg Digitalt.

Sist endra 28.01.2010
Kontakt
Telefon :
56 32 75 20
E-post :
anne.hagenes@sund.kommune.no
Tittel :
Leiar kart og oppmåling
Bunnhjørne
Aktuellt
Tjeneste (1)
padlock