Barnehagetilbodet i Sund kommune

Velkomen til nettstaden for barnehagane i Sund kommune.

Det fins 5 kommunale barnehagar og ein privat barnehage i Sund.

Barn i leik i barnehageBarn i leik i barnehage Alle dei kommunale barnehagane i Sund har opningstid frå kl . 07.00 - 16.30 måndag til fredag.

Privat barnehage, Sauafjellet FUS barnehage, ligg i Skogsvåg. For meir informasjon om denne barnehagen sjå lenk til nettside til høgre i bilete. 

I Sund kommune har vi samordna opptak. Søknadsfristen til hovedopptaket er 15. mars. Søknader som kjem inn etter søknadsfristen, vert handsama etter kvart som dei kjem inn. Barnehageåret startar 15. august.

Dersom du skal søkje plass i barnehage i Sund klikk her og les meir.

Saksgang og høve til å klage ved søknad om barnehageplass les du meir om her.

Dersom du ynskjer meir informasjon om den einskilde barnehage, sjå i lista til høgre.

Sist endra 31.10.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 59
Mobil :
909 76 795
E-post :
anne.b.fanekrog@sund.kommune.no
Tittel :
Spesialrådgjevar
Bunnhjørne
Aktuelt
Private barnehagar (1)
Aktuelle linkar (1)
padlock