Legetenesta

I Sund kommune har me eit legekontor, legekontoret Sund Senter. Det ligg i helsehuset i Skogsvåg. Ved legekontoret Sund Senter har me 6 fastlegar og ein turnuslege i 100% stilling. Turnuslege er 6 månader i teneste i kommunhelsetenesta. I Sund kommune er dette inndelt frå 15 feb. til 15 aug. og frå 15 aug. til 15 feb.Legane har ei innbyrdes vikarordning ved kortvarige fråver.

Legane har deltidsstillingar for offentleg legearbeid.

Ørjan Vågane er smittevernlege.

Stein Inge Stigen er kommuneoverlege.

Som anna offentleg legearbeid har me helsestasjonslege, skulelege og tilsynslege ved sjukeheimen.

Sist endra 04.04.2014
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 40
Bunnhjørne
Aktuelt
padlock