Kommuneplan for perioden 2003 - 2013


Sund kommunestyre har i sak K048/06 vedteke kommuneplan for Sund 2003 -2013.

Planen omfattar langsiktige mål og retningsliner og arealbruksplan. Arealbruksplanen har rettsverknad i høve til arealbruken i Sund i planperioden. Kommunestyret legg til grunn at vilkåra for eigengodkjenning er oppfylt.

Sist endra 21.03.2012
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 86
E-post :
mona.rabben@sund.kommune.no
Tittel :
Leiar areal
Bunnhjørne
Aktuelt
padlock