Vedteken kommuneplan 2010-2020

Kommuneplanen vart vedtekten i kommunestyret 4. oktober 2011.


Dokumenta til planen ligg vedlagt.

Sist endra 12.12.2011
Aktuelt
padlock