Eigarseksjonering uteareal

Eigarseksjonering er ein måte å dele opp eigarinteressene i ein eigedom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskeleg.

Eigarseksjonering høver mellom anna for oppdeling av bustadblokker og horisontaldelte to- og firemannsbustader. Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk ening som kan omsetjast og pantsetjast uavhengig av resten av eigedomen eller brukseiningane.

Sist endra 21.03.2012
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 20
E-post :
anne.hagenes@sund.kommune.no
Tittel :
Leiar kart og oppmåling
Bunnhjørne
Aktuelt
Tjeneste (1)
padlock