Bustad for utviklingshemma

 

Vi har i dag kommunale bustader for utviklingshemma lokaliset i Grønnebakkane i Skogsvåg.

 

 

Bebuararne leiger leiligheten og får tenester ut frå enkeltvedta eller individuelle behov etter Lov om sosiale tjenester. Tiltaket har fast bemanning og det vert ytt tenester heile døgnet.

Dagleg ansvarleg:
Avdelingsleiar Grønebakkane/Avlastningentelefon: 56 32 78 31
Telefonnr. til Grønebakkane ellers er: 56 32 78 30

For å få tildelt bustad må det søkjast om dette i god tid. Kjende brukarar i tiltaket er teke med i planar for Bustadsosial plan.

 

Sist endra 01.02.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 78 30
Bunnhjørne
Aktuelt
padlock