Tiltak for funksjonshemma

Tiltak for funksjonshemma er ein del av helse og omsorg i Sund kommune. Vi er ei teneste som yter ulike typar hjelp til menneske med ulike funksjonshemmingar og ulike hjelpebehov. Vi gjer tenester til både barn og vaksne.

Tenestene vi yter er i all hovudsak heimla i Lov om sosiale tjenester Kap.4.2

 

 

 

 

 

Sist endra 01.02.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 89
E-post :
marit.m.nielsen@sund.kommune.no
Tittel :
Fagleiar tiltak funksjonshemma
Bunnhjørne
Aktuelt
Tjeneste (1)
padlock