Søknad om transportordning for funksjonshemma

Det er eigne søknadsskjema for transportorninga for funksjonshemma.Søknadsskjema får ein ved å ta kontakt med servicekontoret, eller bruk lenk under.

Kommunen tar imot søknaden og sender den vidare til fylkeskommunal nemnd for endeleg vedtak. Søknaden må vere fullstendig utfylt. Ved søknaden skal ligge ei eigenerklæring og erklæring frå lege. Godkjenning blir gitt for maksimalt 4 år om gongen.

Klage:
Ved klage gjeld reglane i forvaltningslova § 28. 2.ledd. Klagefristen er tre veker frå ein mottek vedtak. Klagen skal sendast til Hordaland fylkeskommune, Samferdselsavdelinga, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Dersom ein treng søkje hjelp vedkomande transport (tidlegare drosjelappar) må ein fylle ut skjema som ligg i denne lista.
Søknadsskjemar for transportsordninga for funksjonshemma
Søknadskjema for transportsordninga for funksjonshemma:
Eigenerklæring
Legeerklæring
Sist endra 20.07.2010
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 00
Bunnhjørne
Aktuelt
padlock