Byggjesak

Korleis søkje om byggjeløyve ?

Det må søkjast om byggjeløyve for alle tiltak som ikkje er unnateke søknadsplikt. Tiltak som ikkje er søknadspliktig er definert i byggesaksforskrifta § 4-1.

Søknadspliktige tiltak er definert i plan- og bygningslova.

ByggverkByggverk Dersom du skal søkje om byggjeløyve treng du eit situasjonskart og ei naboliste. Dette får du ved å ta kontakt med servicekontoret eller sakshandsamar for byggjesak.

Be om førehandskonferanse hos sakshandsamar dersom du har spørsmål om tiltak du skal sette i gong med.

Graving i veg:

Dersom du har spørsmål om graving i kommunal veg, ta kontakt med driftsavdelinga i kommunen.

Ved spørsmål om graving i offentleg veg, ta kontakt med Statens vegvesen, Region vest.

Sist endra 08.11.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 88
E-post :
sigrid.midttveit@sund.kommune.no
Tittel :
Sakshandsamar byggjesak
Bunnhjørne
Telefon :
56327535
E-post :
elise.bolgen@sund.kommune.no
Tittel :
rådgjevar/jurist
Bunnhjørne
Telefon :
56327525
E-post :
jannicke.smith@sund.kommune.no
Tittel :
rådgjevar/jurist
Bunnhjørne
Aktuelt
Generell informasjon (1)
Aktuelle artiklar (1)
padlock