Jordmortenesta

Jordmor er tilsett i 100 % stilling. Ho er å treffe på helsestasjonen frå kl 08.00 – 15.30

Ein kan bestille time kvar dag. Ring helsestasjonen tlf 56 32 75 00 eller legekontoret tlf 56 32 75 40 for timebestilling.

Jordmor utfører svangerskapskontroller, fødselførebuing og etterkonroller etter fødsel. Jordmor samarbeider med legane om ein best mogeleg svangerskapsomsorg for den einskilde gravide og hennar familie. Jordmor driv også med med familieplanlegging og prevensjonsrettleiing. Jordmortenesta er lagt til Sund helsestasjon.

Sist endra 29.09.2011
Aktuelt
padlock