Feiing

I løpet av ein fireårs periode skal feiaren utføre tenestene tilsyn og feiing.

Feiaravgifta i 2012 vert auka til kr 456,- inkl. mva.

Feiaravgifta vert sendt ut over 1 termin med forfall 30/6.

Sist endra 02.01.2012
Aktuelt
padlock