Samliv

I høgre kant finn du lenker til offentleg informasjon om temaet samliv mellom anna kva skjema du treng for ekteskap.

Familievern

Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebygging og oppmodar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir heilt fastlåst.
Tilbodet er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med ditt næraste familievernkonto

Sund kommune har ikkje eige familievernkontor.

Dersom du treng slik hjelp ta kontakt med:
Sist endra 21.05.2012
Kontaktpersoner
Telefon :
46 61 91 40
E-post :
bergen.omland.familiekontor@bufetat.no
Bunnhjørne
Aktuelt
padlock