Barn og foreldre

Kommunale tenester knytt til barn og foreldre finn du på denne sida.

Snarvegar : Barnehage, Grunnskule, SFOAdopsjon, Helsestasjon, Jordmortenesta

Dersom du ynskjer å bli besøksheim eller fosterheim ta kontakt med barneverntenesta i kommunen. Ynskjer du å bli støttekontakt for barneverntenesta ?

Eller kansje du ynskjer å bli frivelleg forHome-Start Familiekontakten ?

Økonomiske rettar :
Ved spørsmål om økonomiske rettar som til dømes barnetrygd, barnebidrag, fødselspermisjon, omsorgspengar m.m. - ta kontakt med NAV SUND.

Sist endra 14.01.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56 32 75 00
E-post :
postmottak@sund.kommune.no
Bunnhjørne
Aktuelt
padlock