Ungdomskontoret

 

Velkommen til Ungdomskontoret !

Ungdomskontoret er eit tilbod retta mot unge i Sund kommune. Dette er eit kontor der alle er velkomne! Her kan du mellom anna få svar på spørsmål om skule, helse, økonomi, bustad, kultur og fritid. Ikkje sikkert vi kan svare på alt med ein gang, men vi lovar å gjere vårt beste. Vi kan hjelpe deg i kontakten til andre tenester, hjelpe deg med ulike søknader, innhente nødvendige dokument og hjelpe deg i kontakten med foreldre og lærarar.
 

 

Ungdomskontoret har laga si eiga heimeside. Sjå www.ungisund.no

 

Sist endra 30.01.2013
Aktuelt
Skjema (1)
padlock