Renovasjon

Informasjon om renovasjon og henting av søppel
Bosskonteiner

10.11.2009 tildelte Sund kommune enerett til BIR AS for å utføre kommunenes lovpålagte oppgaver innenfor husholdningsrenovasjon, sjå vedtak i lenk til høgre i bilete.

Inngangsparti til miljøstasjon i Midtstegen
Gjenbrukstasjonen i Midstegen

BIR forvaltar boss - og renovasjonstenester i Sund. Føremålet å sikre miljømessig og økonomisk forsvarleg oppsamling, innsamling, transport, attvinning og slutthandsaming av forbruksavfall.

Gjennvinningstasjon i Sund, Midtstegen:

  • Ope måndag og torsdag kl. 15.00 - 19.00
  • tlf. 55 52 71 85
Sist endra 28.02.2011
Aktuelt
padlock