Oppmålingsforretningar

 

Ønskjer du å dela frå ei tomt, eit tilleggsareal, føreta ei grensejustering eller oppretta ein festegrunn for meir enn 10 år, må du søkja kommunen om løyve.

 

 

Søknaden vert handsama av eining areal. Der vurderer dei reguleringsmessige tilhøve og om krava til føremålet er oppfylt. Deretter vert det halde oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar til fast eigedom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring, jf. matrikkellova § 33.

Sjå i Matrikkellova § 33.

 

Sist endra 11.02.2013
Kontaktpersoner
Telefon :
56327527
E-post :
hans.o.kannenberg@sund.kommune.no
Tittel :
Kart- og oppmålingsingeniør
Bunnhjørne
Aktuelt
Tjeneste (1)
padlock