Offentleg bading i symjehallen

Det er offentleg bading i symjehallen på Stranda skule tysdagar og torsdagar.

Utleigeplanen (PDF, 177 kB) viser opningstider for offentleg bading, samt fordeling av tid i symjehallen for dei ulike organisasjonane.

Symjehallen opnar 1. september og følgjer elles skuleruta.Symjehallen er difor stengt i feriar.

Her er ei oversikt over offentleg bading i symjehallen på Stranda. Dersom ein skal nytta seg av vaksenbading må ein vere over 15 år.
Offentleg bading i Sund
Tysdag:Torsdag :
Familiebading : kl. 17.00 - 20.00Familiebading : kl. 16.00 - 20.00
Vaksenbading : kl. 20.00 - 22.00Vaksenbading : Kl. 20.00 - 22.00
Pris :
Barn kr. 15,-
Vaksen kr. 30,-
Sist endra 16.09.2015
Kontakt
Telefon :
56 33 85 95
Bunnhjørne
Aktuellt
Generell informasjon (1)
Login for redigering