• Økonomiplan 2019-2022/bud..
    I samsvar med kommunelova §§ 44 og 45, vert Sund formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 og budsjett for 2019 lagt ut til allment...
  • Korleis skal innbyggjaran..
    Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i forrige veke, er det synleg oljefilm på sjøen og i strandsona fleire stadar i Øygarden. Mange lurer på...

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar