• Endring av adressenamn - ..
    I samband med samanslåing av Sund-, Fjell- og Øygarden kommunar må adressesystemet samordnast for å få eit eintydig adressesystem i Nye Øygarden...
  • Oppheving av totalforbod ..
    Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs blir oppheva frå fredag 15.06.18 kl 08:00!

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar