• Johannes Kleppevik Kleppevikfondet
    Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å...
  • Ressurskoplingamidlar 2019
    Frist for å søkje om ressurskoplingsmidlar er 1. juni 2019

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar