• Kokevarsel i Telavåg
    Sund VA har eit vassleidningsbrudd i Telavåg og har fått etablert mellombels vassforsyning. Sund VA oppmodar alle til å koka vatn som skal drikkast...
  • Illustrasjonslogo for vår nye kommune Omstilling er krevjande, ..
    I samband med kommunesamanslåinga har Vestnytt følgd prosessen gjennom ei rekkje artiklar og omtalar. Dei siste dagane har det frå enkelte...

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender