• Sotra Legevakt flyttar
    Tysdag 5. februar flyttar Sotra legevakt til nye lokale i Øygarden lokalmedisinske senter.
  • Forventar godt resultat f..
    Prosjektrådmann Rune Lid har stor tru på at arbeidet i dei fem hovudprosjekta og dei mange delprosjekta vil gje gode resultat.

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar