• Fotografering av kommunal..
    Driftsavdelinga i Sund kommune har engasjert Safe Control for fotografering av det kommunale vegnettet og vegar kommunen har vedlikehaldsansvaret for.
  • Minnefond 2017
    Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å...

Høyringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar

Login for redigering