• Vil sikra ein god samansl..
    Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.
  • Kontordag - møte med plan..
    Har du eit prosjekt du ønskjer å leggje fram for kommunen i samband med kommuneplanrulleringa, så er du velkommen til å bestille møtetid med oss...

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar

Login for redigering