• Oppheving av totalforbod ..
    Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs blir oppheva frå fredag 15.06.18 kl 08:00!
  • Undersøking om lokaldemok..
    Tysdag den 12. juni fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS ein invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet.

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar