• Bilete av hender forma som eit hjerte Invitasjon til å delta i ..
    Har du mista eit familiemedlem eller ein nær ven i narkotikarelatert død?Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet ønskjer å...
  • Vårdugnad 2018
    I år varar BIR sin vårdugnad frå 23. april til 11. mai. Få med deg familie, vener eller naboar og bli med!

Kunngjeringar

Ledige stillingar

Kalender

Ingen planlagte hendingar